Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 nov.

Strukturakuten - vinn 10 minuter kreativ strukturhjälp


Datum: 2010-11-04 15:58

Jag, David Stiern­holm, är struk­tör. Navid Modiri är inspi­ratör. Nu har du chans att vin­na 10 minut­er kreativ struk­turhjälp den 10:e Novem­ber klock­an 10:00.

Mån­ga män­niskor pratar om att göra sak­er. Navid och jag hjälper dig att kom­ma till skott och fak­tiskt göra de sak­er du skju­tit upp så länge eller bara drömt om att göra. På 10 minut­er hjälper Navid och jag dig att definiera vad som är det förs­ta steget till det du vill få gjort.

Tävlingsre­gler

Berät­ta vad du vill ha hjälp med på 140 teck­en och hör av dig till oss på mail, Twit­ter eller Face­book så kan du vara en av 5 per­son­er som får ener­gi och verk­tyg för att bli en görare.

Du behöver finnas i eller kun­na ta dig till stads­de­lar­na inom vall­graven i Göteborg.

Vin­nar­na koras och med­de­las månda­gen den 8:e november.

Hör av dig idag!

{encode=“navid@modiri.se” title=“navid@modiri.se”} – Twit­ter @thenavidmodiri

{encode=“david@stiernholm.com” title=“david@stiernholm.com”} – Twit­ter @stiernholm


Vill du gå på work­shop med Navid Modiri och David Stiern­holm och Bli en görare”?
Två datum kvar på work­shop­turnén: Pas­sa på nu: http://​www​.larafor​livet​.se/​s​e​m​i​n​a​r​.​p​h​p​?​s​e​m​i​n​a​r=134