Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 feb.

Strukturakuten - ett lyckat experiment


Datum: 2011-02-18 11:34

I hös­tas gjorde jag och min föreläsarkol­le­ga Navid Modiri ett exper­i­ment. Vi lät tre per­son­er få tio minut­ers inten­siv idé- och struk­turhjälp vardera, den 10 novem­ber kl 10. Vi kallade det hela Struk­tu­rakuten.

Så här gick det:Struk­tu­rakuten gav mers­mak, både för oss och för de djär­va tre som utsattes för den. Så, Navid och jag har öpp­nat Struk­tu­rakut då och då igen i våra föreläs­ningar sedan dess.

Vill du ge dig själv och dina medar­betare en idé- och aktivitetsskjuts genom att vi håller Struk­tu­rakut hos er? Kon­tak­ta oss nu.