Strukthur? avsnitt 4: Hur bygger du en bra… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 maj

Strukthur? nr 4: Hur bygger du en bra mappstruktur?


Datum: 2013-05-21 18:16

Nu är det fjärde avs­nit­tet av min fråges­palt Struk­thur? här. Den här gån­gen har jag fått frå­gan om hur man byg­ger en bra mapp­struk­tur för sina dig­i­ta­la doku­ment och jag berät­tar om de tre byg­g­ste­nar vi har till förfogande. 

Allt illus­tr­eras med Lego.

Har du en struk­turfrå­ga till mig?

De tre tidi­gare avs­nit­ten av Struk­thur? ser du här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.