Snart kommer sommarbloggarna! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 juni

Snart kommer sommarbloggarna!


Datum: 2013-06-14 12:00

För­ra året tes­tade jag något nytt här på Struk­tur­bloggen. Jag frå­gade per­son­er jag stött på under året som jag tyck­er har spän­nande tankar om struk­tur om de ville skri­va var­sitt blog­gin­lägg, att pub­liceras ett i veck­an under som­maren. Det ville de.

Som­mar­blog­gar­nas inlägg var myck­et upp­skat­tade och flit­igt läs­ta och där­för gör jag sam­ma sak i år.

Med bör­jan ons­da­gen den 26 juni delar en som­mar­blog­gare i veck­an med sig av ett konkret tips, en erfaren­het de gjort, ett verk­tyg som fascinerar just nu eller en intres­sant struk­tur­re­lat­er­ad aspekt i sitt kompetensområde.

Vil­ka det är? Det får du se.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.