Förlägg mötet smart! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 juni

Förlägg mötet smart!


Datum: 2013-06-19 11:37

Har du möten som ideli­gen spränger utsatt tid­sram? Enligt kallelsen skulle mötet slu­ta klock­an 14:00, men strax efter 14:30 håller det fort­farande på och du behöver läm­na i förtid”.
 

Kanske är det ett återkom­mande mötes­fo­rum (APT, avstämn­ingsmöte i pro­jekt X, led­ningsmöte) som ideli­gen drar ut på tiden.
 

Visst hade allt var­it så myck­et enklare om vi kunde lita på att mötet slu­tar senast när det är tänkt? Dagens planer­ing sprick­er inte och vi kan rent av få några minut­er över här och där istäl­let för att lig­ga steget efter, springande till näs­ta möte, med andan i halsen.
 

På senare tid har jag från läsare av Struk­tur­bloggen fått ett par knep som jag tyck­er är smått sin­nri­ka. Bägge ökar de chansen att våra möten håller sig inom utsat­ta tid­sra­mar. Jag vill inte undan­hål­la mina Klart!-läsare dem, så här är de.

Gör så här

Knep 1
 

Lägg möten som brukar dra ut på tiden direkt före lunch, så kom­mer delt­a­gar­na att själv­mant försö­ka avs­lu­ta mötet så de hin­ner gå och äta vid exem­pelvis kl 12.
 

Knep 2
 

Lägg inter­na möten direkt efter varan­dra, så tvin­gas” det förs­ta mötet slu­ta i tid, efter­som mötes­delt­a­gare behöver avrun­da för att hin­na till näs­ta möte.

I tid, men utan ansträngning

För­läg­ger du dina möten till en smart uttänkt start­tid som i exem­plen ovan, kom­mer du som mötesledare behö­va ansträn­ga dig min­dre för att få möte­na att slu­ta i tid. Delt­a­gar­na hjälper dig med­vetet eller ej att kon­klud­era vad de näs­ta ste­gen är, efter­som ock­så de vill att mötet ska hål­la tiden.

Hur gör du?

Hur gör du för att se till att dina möten slu­tar i tid? Skriv gär­na en kom­men­tar och berätta!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.