Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 juni

Så mycket förlorar du på multi-tasking


Datum: 2013-06-07 09:58

När vi försök­er göra mån­ga sak­er sam­tidigt, när vi multi-task:ar, tap­par vi tid och är inef­fek­ti­vare än då vi arbe­tar fokuser­at med en uppgift i taget. Ja, det kan man tän­ka sig, men hur då? Hur ser det ut? Hur går det till?

Har­vard Busi­ness Reviews blogg pub­licer­ade nyli­gen en visu­alis­er­ing där de jäm­för två per­son­er under en arbets­dag — en som arbe­tar fokuser­at och en som multi-task:ar. Under­laget är enligt uppgift aggregerad data från mjuk­varan Res­cue­Time, som mäter hur effek­ti­va vi är på dagarna.

Visu­alis­erin­gen är myck­et intres­sant och väl värd att se, vilket du gör här..