Så mycket förlorar du på multi-tasking | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 juni

Så mycket förlorar du på multi-tasking


Datum: 2013-06-07 09:58

När vi försök­er göra mån­ga sak­er sam­tidigt, när vi multi-task:ar, tap­par vi tid och är inef­fek­ti­vare än då vi arbe­tar fokuser­at med en uppgift i taget. Ja, det kan man tän­ka sig, men hur då? Hur ser det ut? Hur går det till?

Har­vard Busi­ness Reviews blogg pub­licer­ade nyli­gen en visu­alis­er­ing där de jäm­för två per­son­er under en arbets­dag — en som arbe­tar fokuser­at och en som multi-task:ar. Under­laget är enligt uppgift aggregerad data från mjuk­varan Res­cue­Time, som mäter hur effek­ti­va vi är på dagarna.

Visu­alis­erin­gen är myck­et intres­sant och väl värd att se, vilket du gör här..

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.