Sluta context-switcha | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 juli

Sluta context-switcha


Datum: 2012-07-11 12:00

När jag ska stä­da kom­mer jag alltid på något vik­tigt som jag måste googla. Eller hit­tar en bok jag bor­de läsa om. 

Kanske blir jag även hun­grig och måste ta något att äta. En uppgift som bor­de tag­it en halv­timme har plöt­sligt drag­it ut över en hel förmiddag.Sådana sit­u­a­tion­er kan jag mut­tra över, men när jag ham­nar i sam­ma beteende på job­bet så måste jag hit­ta åtgärder. I vis­sa jobb har jag hanter­at webb-sys­tem där jag ska byta con­text” i sys­temet beroende på vilken sajt jag job­bar med. Ibland blev jag trött, glömde byta, spa­rade sak­er på fel ställe, och så upp­stod begrep­pet con­text-switcha.

För det var just switchan­det” mel­lan oli­ka con­texts” som gjorde att sak­er blev fel, eller halvfärdi­ga. Det var en tydlig pil som pekade på att jag bor­de göra en sak i taget. Alltså:

  • Ha en lista med uppgifter som ska göras, och pri­or­it­era dem. Sak­er som måste göras nu, sak­er som måste göras idag, sak­er som måste göras inom en vec­ka och så vidare.
  • Stäng av noti­fieringar för ny e‑post. Bestäm dig för att kol­la e‑posten 1 gång/​timme eller kanske till och med varan­nan. Ingen behöver svar direkt (med få undan­tag förstås).
  • Stäng ner sociala medi­er. Det gör ont i mitt hjär­ta, jag älskar mitt Twit­ter och Face­book och de är oer­hört vik­ti­ga för mån­ga affärsre­la­tion­er. Men pré­cis som med e‑posten så behöver ingen ha svar direkt.


Med det­ta vill jag ändå erkän­na att jag ändå glömde att jag skulle skic­ka det här inlägget för pub­licer­ing.

Nog för att jag är lite ostruk­tur­erad men i det här fal­l­et skyller jag på att jag pré­cis gått på semes­ter och trä­nar som bäst på att inte tän­ka på jobb. Det är mitt sista tips, för att orka vara struk­tur­erad och prestera på arbetstid:

  • Se till att veta när din arbet­stid slu­tar, och släpp då hjär­nan fri från struktur!


Szofia Jakobsson

Mark­nad­schef på App­land, www​.app​land​.se


Szofia är en av våra som­mar­blog­gare. Se hela lis­tan här

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.