Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 juni

Sladdarna puts väck!


Datum: 2010-06-04 11:43

OK, låt säga att vi nu lyckas med att ren­sa skrivbor­det rik­tigt IKEA-rent, så det är helt fritt från högar, så vi lätt kan fokusera på den uppgift som just nu är den rät­ta, utan att bli dis­tra­her­ad av pap­per vi inte behöver nu.

Då är det inget vidare om det vi ser föru­tom vårt fina skrivbord är ett orm­bo av slad­dar som hänger från dator, skri­vare, scan­ner och lam­pa över bor­det ner mot gol­vet. Det stör den lufti­ga, fria miljö vi annars har åstadkommit.

Design­ern Bea­t­us Kopp, stu­dent vid Staatliche Akademie der Bilden­den Kün­ste Stuttgart har löst det på ett stiligt sätt. Bor­det aTable” har ihåli­ga ben som myn­nar ut i hål i bor­d­ski­van, där slad­dar­na löper — sam­lat och dolt.

Läs om aTable” och se fler bilder hos Dezeen design mag­a­zine här.

Vad tyck­er du?

Kom­mentera gär­na nedan.