Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 dec.

Sätt mål du har nytta av


Datum: 2022-12-12 16:23
Ett snöigt vinterlandskap med snötyngda granar i motljus. I mitten av bilden, texten "Dags att sätta mål?".

Det är vin­ter och snart är ett nytt år här. Det bety­der att vi bör­jar när­ma oss den tiden då mån­ga sät­ter mål för näs­ta år. Jag tyck­er att du då ska sät­ta mål du verk­li­gen har nyt­ta av.

För, for­muler­ar du målen rätt, hjälper de dig att pri­or­it­era i din job­b­vardag när det är som mest stres­sigt.

Då får du äntli­gen till­räck­ligt med tid till det vik­ti­gaste.

Jag vis­ar dig hur det går till i min bok Målmed­veten — pri­or­it­era rätt och säg nej med gott samvete”.

Få hjälp att sätta användbara mål

En bok i sanden på en strand

Boken är en kort kur i att prioritera rätt i arbetsvardagen med målen som grund. Följer du det jag delar med mig av i boken, får du mer tid över till dina viktigaste uppgifter. Du får en arbetsbelastning som är mer rimlig.

Jag vill beställa mitt exemplar