Sätt mål du har nytta av | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 dec.

Sätt mål du har nytta av


Datum: 2022-12-12 16:23
Ett snöigt vinterlandskap med snötyngda granar i motljus. I mitten av bilden, texten "Dags att sätta mål?".

Det är vin­ter och snart är ett nytt år här. Det bety­der att vi bör­jar när­ma oss den tiden då mån­ga sät­ter mål för näs­ta år. Jag tyck­er att du då ska sät­ta mål du verk­li­gen har nyt­ta av.

För, for­muler­ar du målen rätt, hjälper de dig att pri­or­it­era i din job­b­vardag när det är som mest stres­sigt.

Då får du äntli­gen till­räck­ligt med tid till det vik­ti­gaste.

Jag vis­ar dig hur det går till i min bok Målmed­veten — pri­or­it­era rätt och säg nej med gott samvete”.

En bok i sanden på en strand

Få hjälp att sätta användbara mål

Boken är en kort kur i att prioritera rätt i arbetsvardagen med målen som grund. Följer du det jag delar med mig av i boken, får du mer tid över till dina viktigaste uppgifter. Du får en arbetsbelastning som är mer rimlig.

Jag vill beställa mitt exemplar

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.