Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 dec.

Podd: Klart! nr 611 - Tidsplanera strukturerat när du har dubbla roller


Datum: 2022-12-12 08:45
Två par armar som drar i ett rep från två håll. De två till vänster bär ljusblå skjorta och de två till höger mörkgrå kavaj med ljusblå skjorta under.

I dagens avs­nitt, nr 611, hand­lar det om hur du kan läg­ga upp ditt arbete när du har dub­bla roller, till exem­pel två halvtid­stjän­ster. Du vill ju job­ba rätt antal tim­mar i var­je roll.

Har du löst rollfördel­ning­sprob­lemet på ett annat sätt? Skriv till mig och berät­ta. Kanske har du hit­tat ett smart knep som ock­så jag har nyt­ta av!


Mis­sade du Framgångsakademins live­podd för ett par veck­or sedan? Nu kan du lyssna på avs­nit­tet i efter­hand.


Föredrar du att läsa?

Röd brevlåda i en grön häck. I brevlådan ligger två vita kuvert med blå tunga.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet