Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 okt.

Så skapar du en uppgift i Microsoft To-Do av ett mail i Outlook


Datum: 2018-10-04 14:24

Microsoft To-Do är ett väldigt bra verk­tyg att ha din att göra-lista i, men det går inte lika lätt att ska­pa en uppgift av ett mail som det gör om du använ­der Out­look Uppgifter för din lista.

Här vis­ar jag dock hur du kan kom­ma runt det­ta genom att ska­pa uppgifter av mail som du vidare­be­for­drar till dig själv under det att du anger en hash­tag i ämnesraden.