Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 okt.

Så får du Microsoft Flow att göra en uppgift i Microsoft To-Do av en uppgift du tilldelats i Planner


Datum: 2018-10-04 14:19

Microsoft Plan­ner i Office 365 är ett utmärkt verk­tyg för att på ett lätt sätt samar­be­ta i projekt.

Men, det är lite klumpigt att ha som per­son­lig att göra-lista.

För det är istäl­let Microsoft To-Do att rekommendera.

Här vis­ar jag hur du ska­par ett flöde i Microsoft Flow som ska­par en uppgift i To-Do när du blir tillde­lad en uppgift i Plan­ner, så att du inte mis­sar något du bliv­it ans­varig för.