Hur folk arbetar med två datorskärmar | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

25 okt.

Hur folk arbetar med två datorskärmar


Datum: 2018-10-25 06:08

För några veck­or sedan frå­gade jag i mitt veck­o­brev hur mina läsare läg­ger upp arbetet när de har två skär­mar till sin dator.

Jag fick mängder av svar, så det­ta är uppen­barli­gen något som mån­ga tänkt igenom.

Det visade sig att genomgående betrak­tar de all­ra fles­ta en av skär­mar­na som den ordi­nar­ie arbet­sy­tan där de främst har de fön­ster de arbe­tar aktivt med, skriv­er i et c.

Den andra skär­men låter de vara ett stöt­tande kom­ple­ment, där de har sådant de vill ha lät­till­gäng­ligt när de gör det de gör på den förs­ta skär­men. Det kan vara ett sys­tem de plockar infor­ma­tion ur, en gemen­sam mailinko­rg de behöver beva­ka, ett doku­ment de vill kun­na snegla på, en mapp­struk­tur de ofta behöver kom­ma åt eller något liknande.

Hur gör du?

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.