Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 apr.

Så skapar du en att göra-uppgift av ett chattmeddelande i Teams


Datum: 2021-04-18 14:21

När du läs­er ett mejl som innebär att du ska göra något som du inte gör direkt, gör du bäst i att läg­ga till det du ska göra som en utförligt for­muler­ad att göra-uppgift på din att göra-lista.

Men, idag, när chat­ten i kanaler­na i Teams ersät­ter allt­mer av det inter­na mej­lan­det, hur ska du då göra? Det finns ju inte någon uppen­bar knapp att tryc­ka på för att ska­pa en att göra-uppgift av ett chattmed­de­lande du fått där någon ber dig göra något!

Upp­da­ter­ing, 2021-08-26Numera finns det en färdig funk­tion för det­ta. Klic­ka på “…” i med­de­landets övre högra hörn och välj sedan More actions”, så hit­tar du meny­valet Cre­ate task”.

Meny för att skapa uppgift av meddelande i Teams


Eller, lös det lätt på ditt sätt i Pow­er Auto­mate, så att du snabbt kan göra en att göra-uppgift i Microsoft To-Do av ett chattmed­de­lande i Teams.

Låt mig visa dig!