Så skapar du en att göra-uppgift av ett… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 apr.

Så skapar du en att göra-uppgift av ett chattmeddelande i Teams


Datum: 2021-04-18 14:21

När du läs­er ett mejl som innebär att du ska göra något som du inte gör direkt, gör du bäst i att läg­ga till det du ska göra som en utförligt for­muler­ad att göra-uppgift på din att göra-lista.

Men, idag, när chat­ten i kanaler­na i Teams ersät­ter allt­mer av det inter­na mej­lan­det, hur ska du då göra? Det finns ju inte någon uppen­bar knapp att tryc­ka på för att ska­pa en att göra-uppgift av ett chattmed­de­lande du fått där någon ber dig göra något!

Upp­da­ter­ing, 2021-08-26Numera finns det en färdig funk­tion för det­ta. Klic­ka på “…” i med­de­landets övre högra hörn och välj sedan More actions”, så hit­tar du meny­valet Cre­ate task”.

Meny för att skapa uppgift av meddelande i Teams


Eller, lös det lätt på ditt sätt i Pow­er Auto­mate, så att du snabbt kan göra en att göra-uppgift i Microsoft To-Do av ett chattmed­de­lande i Teams.

Låt mig visa dig!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.