Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

26 apr.

Intervju i podden "Omgiven av kloka personer"


Datum: 2021-04-26 12:38

Jag med­verkade i pod­den Omgiv­en av klo­ka per­son­er”, som leds av Camil­la Syd­ner och Hen­rik Mattsson. 

Vi talade bland annat om den van­li­ga farhå­gan att man måste vara tråkig för att trivas med struk­tur och jag gav dessu­tom några av mina aktuel­la favoritstrukturtips.

Lyssna!