Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 apr.

Så kan du stilla längtan efter att få jobba på kontoret som vanligt


Datum: 2021-04-12 15:52

Blir det väl tyst och ensamt att arbe­ta hemifrån? Läng­tar du till­ba­ka till det trivsam­ma slam­ret, bruset och sor­let på kontoret?

Bel­giske ljud­de­sign­ern Stéphane Pigeon kom­mer till din und­sät­tning. I hans Calm Office Inter­ac­tive Back­ground Noise Gen­er­a­tor kan du själv des­igna den per­fek­ta kontorsljudmiljön. 

Vill du höra kol­le­gor­nas småprat myck­et? Höj det! Blir du stres­sad av tan­gent­bor­d­sknackan­det? Sänk det!