Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 okt.

Så kan du bli uppmärksammad på om någon nämner ett visst ord i chatten


Datum: 2021-10-01 13:38

Det kan vara ett sjå att hän­ga med i alla kanaler vi chat­tar i nuför­tiden. Hur ska du lätt kun­na beva­ka vad som sägs om något du har ans­var för någon­stans i hela hopen av kanaler du och ditt team använder?

I Slack har du kun­nat prenu­mer­era på vis­sa nyck­elord i åratal, men det är ju en funk­tion som inte finns i Teams ännu. 

Du kan lösa det själv. 

Låt mig visa dig hur du kan göra en snit­sig lös­ning i Pow­er Auto­mate som lös­er problemet.

För­resten, har du löst ett motsvarande prob­lem på ett helt annat sätt? Berät­ta!