Så firade vi strukturboken | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 apr.

Så firade vi strukturboken


Datum: 2012-04-16 16:37

Med anled­ning av pub­licerin­gen av min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar!” fylldes mitt kon­tor i tors­dags efter­mid­dag och fredags morse av trevli­ga kun­der, läsare och vänner. 

Till­sam­mans minglade vi, åt gott av Cari­na Sundqvists lju­vli­ga snitt- och frukost­till­tugg och jag tog själv tillfäl­let i akt att berät­ta om hur boken kom till och vad jag hop­pas att den ska göra för skill­nad här i världen (i kor­thet: skän­ka mån­ga män­niskor en enklare, smidi­gare och skönare vardag på jobbet). 

Mån­ga av gäster­na provsatt ock­så min fan­tastiska sittsäck, där sto­ra delar av boken skrivits. 

Innan vi begav oss hemåt, fick var och en en good­ie-bag med gen­eröst mate­r­i­al från mina samar­betspart­ners Con­tentMap, Utveck­lingspoolen och Mute­watch.

Tack alla ni som kom och firade boken med mig!

Var du inte där? Här är ett smakprov på hur vi firade:

Något pub­licer­ing­sup­prymd slog jag dessu­tom ett slag för kväl­lens mittpunkt — strukturboken:

Du läs­er mer om och beställer Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar! här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.