Scanna genialt | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 apr.

Scanna genialt


Datum: 2012-04-18 18:06

I utgå­va num­mer 186 av mitt veck­o­brev Klart! skrev jag om några oli­ka sätt att dig­i­talis­era mera i syfte att fören­kla job­b­varda­gen än mer. Som van­ligt bad jag mina läsare om deras tips på sam­ma tema och det var flera som hörde av sig och rek­om­mender­ade appen Genius Scan, vilken var en nyhet för mig.

Genius Scan gör pré­cis vad den het­er, det vill säga scan­nar fysiska doku­ment med hjälp av tele­fo­nens kamera. 

Var kom­mer då det geniala in, kan man frå­ga sig? Jo, efter att man tag­it en bild på det man vill ha inscan­nat, lis­tar appen själv ut vad som är objek­tet man vill ha scan­nat och vad som är bak­grund (som man inte vill ha med i scan­nin­gen). Med en orange ram ringas doku­mentet in och vi kan hjäl­pa appen på tra­ven genom att justera kan­ter­na så vi får pré­cis det vi vill ha. 

Vi kan sedan spara det inscan­nade som jpeg eller pdf och skic­ka det, pos­ta det eller pub­licera det till alle­han­da tjänster.

Jag installer­ade den direkt och säl­lar mig gladeli­gen till hyllningskören.

Genius Scan finner du här (för iPhone; gratis).

Genius Scan finns inte till Android. Kän­ner du till någon motsvarighet?

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.