Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 apr.

Så får du snabbt iväg ett mejl i macOS utan att behöva passera inkorgen


Datum: 2023-04-13 14:00
En dold dörr i ett bibliotek, som leder ut mot en stig över gröna kullar i ett landskap där solen skiner.

I utgå­va nr 626 av mitt veck­o­brev Klart! som kom­mer ut nu på mån 2023-04-17 (bör­ja prenu­mer­era om du inte redan gör det) beskriv­er jag hur du kan dra iväg ett mejl snabbt i Out­look utan att du behöver passera inko­r­gen och där råka se ett annat mejl som dis­tra­her­ar dig. 

Snabbt och lätt i veck­o­brevet; lite krång­li­gare här

Det är rätt så lätt ord­nat i Out­look, men i Mail för MacOS är det lite kluri­gare. Efter­som de fles­ta av mina läsare använ­der Out­look snarare än Mail för macOS valde jag där­för att i veck­o­brevet främst dela med mig av knepet som det går till i Outlook.

Men, till­hör du oss som mejlar i Mail för macOS ska du inte gå lot­tlös. Här kom­mer en beskrivn­ing av hur du kan göra för att få sam­ma effekt.

Gör så här

 1. Öpp­na Skrip­tredi­g­er­aren genom att söka efter den i Spotlight.
 2. Klis­tra in den här koden i Skrip­tredi­g­er­aren:

  Kod till mejlgenvägscript

  (Här kom­mer koden i klar­text, om du vill mark­era och kopiera:

  tell appli­ca­tion Mail”
  acti­vate
   tell (make new out­go­ing mes­sage)
   set vis­i­ble to true
   end tell
  end tell

  Som du ser lyck­ades jag inte få tab­u­lerin­gen lika snygg i ren text som i koded­i­torn. Därav koden som bild först.)
 3. Spara skriptet genom att väl­ja Arkiv” -> Exportera…” och välj Pro­gram” som fil­for­mat. Spara filen med önskat namn och placering.
 4. Öpp­na Find­er och nav­ig­era till den plats där du spa­rade filen. Dubbelk­lic­ka på den för att star­ta skriptet.
 5. Mail öpp­nas och du skym­tar snabbt inko­r­gen innan du kvickt ham­nar i fön­stret för nytt mejl.
 6. Om du vill kan du ska­pa en gen­väg till skriptet och läg­ga den där du lätt når den. Högerk­lic­ka i så fall på filen och välj Ska­pa alias”. Dra sedan aliaset till skrivbor­det eller någon annan mapp där du vill ha genvägen.
 7. Högerk­lic­ka på aliaset och välj Egen­skaper”. Byt namn på aliaset till Nytt mejl i Mail” eller något annat du tyck­er är lämpligt.
 8. När du från och med nu bara snabbt vill dra iväg ett mejl”, dubbelk­lic­ka på aliaset!

Hur gör du?

Gör du det­ta på något annat sätt? Berät­ta för mig!