Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 sep.

Femtiosex sekunder om att prioritera rätt


Datum: 2018-09-27 05:31

Rekry­ter­ings­före­taget PS Part­ner bad mig berät­ta för deras kun­der och föl­jare hur man gör för att pri­or­it­era rätt när man har oer­hört myck­et att göra.

I en 56 sekun­der kort video på LinkedIn (och här nedan) red­er jag ut begreppen.