Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 mars

Så får du att göra-listan att skriva sig själv i Todoist via Zapier


Datum: 2018-03-15 13:49

Nyss visade jag här hur du kan låta Office 365 skri­va din att göra-lista åt dig. Idén är allt­så att när det gäller sådant du ska göra som består av flera kortare uppgifter och som du gör fler gånger än en, vill du såk­lart inte skri­va upp lik­nande att göra-uppgifter om och om igen. Det skulle vara onödigt arbete.

Visst vore det myck­et enklare om du bara kunde ange när något ska vara klart och din att göra-lista sedan ska­par alla uppgifter som ska göras, med de rät­ta för­fal­lo­da­tu­me­na redan inlagda?

Men, vad ska du göra som inte arbe­tar i Office 365, utan mailar i Gmail, Mail för Mac eller något annat? Vad ska den göra som använ­der en annan list­tjänst än Out­look Uppgifter?

Låt mig här och nu visa dig ett av mån­ga sätt.