Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 mars

Så får du AI:n att skriva dina ALT-texter


Datum: 2024-03-13 12:49
En öm stund då en yngre kvinna kysser en äldre kvinnas kind, båda insvepta i varma kläder en solig dag.

När du pub­licer­ar en bild på nätet gör du rätt i att ock­så läg­ga till en ALT-text. Det kan vara när du läg­ger in en bild i ett blog­gin­lägg, i ett nyhets­brev, på LinkedIn eller på din pub­li­ka sajt. 

ALT-tex­ten beskriv­er vad det är på bilden och gör dels att per­son­er som inte ser och där­för använ­der en brows­er som läs­er upp sidan ändå får veta vad bilden vis­ar, dels att din sida blir ännu lättare att hit­ta för den som söker. 

Rätt att göra, men ett väldigt sjå

Sedan jag lärde mig det­ta för ett antal år sedan läg­ger jag in ALT-tex­ter på alla bilder jag pub­licer­ar. Men, jag tyck­er att det är fruk­tans­värt tråkigt. Det blir ett hin­der (ett litet och lågt, men ändå) för mig att ta mig över så fort jag ska pub­licera något nytt. 

Jag anstränger mig avsevärt för att leta fram bra bilder att använ­da; ska jag nu behö­va beskri­va allt de innehåller också?!

Sådär har jag upplevt det länge.

AI:n får göra job­bet istället

Så, för ett tag sedan kom jag på att jag kan låta en AI skri­va dem istäl­let. Jag tes­tade och det visade sig att AI:n skriv­er minst lika bra ALT-tex­ter som jag skulle lyckas med.

Sedan dess är hin­dret bor­ta, jag kän­ner inget mot­stånd när jag ska pub­licera något nytt och mitt postande går så oer­hört myck­et smidi­gare. Är det inte så det ska va’?

Såhär gör jag:

1. Lad­da upp bilden

I Chat­G­PT lad­dar jag upp bilden som ska få en ALT-text. Jag använ­der just nu Chat­G­PT 4, som är den ver­sion som kan ta emot filer: 

2. Skriv prompten

Sedan skriv­er jag den prompt jag har lis­tat ut ger mig de resul­tat jag vill ha. Prompten är:

Describe what’s in the pic­ture in one sin­gle sen­tence, please. Trans­late the sen­tence into Swedish after­wards. You don’t have to write The pic­ture shows” in the begin­ning of the sentence.

Men, som du ser har jag lagt in en förko­rt­ning (“aaidescr”) i appen Tex­tEx­pander som skriv­er hela prompten för mig, så att det blir ännu smidi­gare. Det måste du dock inte göra om du inte har eller vill ha Tex­tEx­pander. Istäl­let kan du ha prompten sparad i ett doku­ment där du sam­lar bra promp­tar som du har nyt­ta av då och då.

3. AI:n skriv­er ALT-texten

Jag klickar på Send mes­sage” och vän­tar ett ögonblick, varpå Chat­G­PT skriv­er — på engel­s­ka och sven­s­ka — vad den ser i bilden.

Jag vill ha tex­ten på engel­s­ka och på sven­s­ka efter­som jag ofta pub­licer­ar på båda språken. 

4. Kopiera ALT-texten

Slut­li­gen mark­er­ar jag vardera tex­ten, kopier­ar den och klis­trar in den där jag ska pub­licera bilden.

Klart!

Inte bara smidigt — kul också

Det här har gjort stor skill­nad för mig — åtmin­stone i min känsla för att pos­ta något med bild på nätet. Jag gör det minst ett par gånger var­je dag. 

Och, föru­tom att det är fören­k­lande måste jag erkän­na att jag tyck­er att det är rätt så kul att se hur AI:n kom­mer att beskri­va bilden jag valt. Ibland blir det lite vajs­ing och då får jag justera manuellt, såk­lart. Men, i minst 9 av 10 fall blir tex­ten helt toppen.

Pro­va ock­så du!

Hur gör du?

Har du hit­tat en lik­nande lös­ning — eller en helt annan? Berät­ta för mig! Jag är bara ett mejl bort.


Jag föreläser om sånt här

En man i kostym står med utsträckta armar mot en bakgrund av livliga, exploderande färger.

Det här är ett exempel på vad jag använder AI till varje dag. Det är också sådana här konkreta knep som jag delar med mig av i min föreläsning "AI i din arbetsdag".

Har du förstått att du behöver hänga med i AI, men vet inte var du ska börja, boka föreläsningen till ditt jobb så visar jag.

Jag vill be David om en offert