Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 mars

Podd: Klart! nr 663 - Tre strategier för att strukturera när jobbet är nytt


Datum: 2024-03-18 08:45
Dubbelexponering av en ung affärsmans profil och fragmenterade digitala skärmar.

Hur ska du kun­na sät­ta din nya struk­tur när du bör­jat ett helt nytt jobb?

I veck­ans avs­nitt av Klart! får du tre led­stänger att föl­ja för att hit­ta rätt struk­tur när allt är nytt.

Hur gjorde du med struk­turen när du fick nytt jobb senast? Eller, är du i den sit­u­a­tio­nen pré­cis just nu? Hur tar du dig an struk­tureran­det då? Skriv till mig och berät­ta. Jag är nyfiken på att höra om dina erfaren­heter och reflektioner.


Såhär låter du en AI skri­va ALT-tex­ter till dina bilder så du slipper.


Föredrar du att läsa sånt här istället för att lyssna?

En leende blond kvinna i trettioårsåldern tittar på sin telefon i en solig trädgård.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet