Rött kort! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 nov.

Rött kort!


Datum: 2009-11-27 10:34

På tis­da­gens kurs i per­son­lig effek­tivitet här i Göte­borg, räck­te plöt­sligt en av delt­a­gar­na upp han­den och sade:

Jag måste bara få berät­ta vad en kom­p­is till mig gör för att hantera kol­le­gor som kom­mer och ber hon­om ta en titt på något, pré­cis när han behöver job­ba ifred. Allt­så, min kom­p­is är fot­boll­stokig, så när någon kom­mer och stör, tar han fram sitt domar-kit och ger dem rött kort. Det verkar kanske bru­talt, men alla kän­ner ju hon­om och vet det där med fotbollen.”Ja, det kanske inte är att rek­om­mendera i vilken organ­i­sa­tion som helst, så där på upp­studs (även om jag tyck­er att det var ett kul exem­pel). Men, man kan ock­så betrak­ta det som ett möjligt sätt att lätt sig­nalera att man vill för­bli ostörd, t ex om man sit­ter i ett känsligt tele­fon­sam­tal med kund. Andra sätt är att helt enkelt stän­ga dör­ren, eller tän­da upptagen”-lampan, eller att ta på sig lurar (som Sofia tip­sar om här).


Kom­mer du överens med dina kol­le­gor om hur ni snabbt och lätt ska sig­nalera stör ej”, slip­per ni mån­ga miss­förstånd och frustration.


Hur gör du? Kom­mentera nedan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.