Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 feb.

Roos & Tegnér ger ut min bok om struktur


Datum: 2011-02-17 11:19

Strax före jul stod det klart att det blir det inno­v­a­ti­va Malmö-baser­ade för­laget Roos & Teg­nér som ger ut min förestående bok om hur man ska­par en bät­tre struk­tur i sin vardag på jobbet.

Roos & Teg­nér är ett för­lag helt i min smak — nytänkande, djär­va och med en särskild värme som präglar det de gör. Jag kan inte tän­ka mig en bät­tre part­ner i det här projektet.

Boken om struk­tur (som i skri­vande stund inte fått sin titel) finns i han­deln om ett drygt år och är då i gott säll­skap med andra fina böck­er från Roos & Teg­n­er såsom 365 sak­er du kan göra” (Navid Modiri), Tänk det otänk­ta” (PA Ståhlberg), Vägen till din förs­ta miljon” (Tobias Schild­fat) och Den glob­ale entre­prenören” (Richard Bran­son) (samt naturligtvis Mat­tias Please copy me” Åker­bergs kom­mande Copy­writer­bibeln”).

Om du redan nu vill förhands­bo­ka ditt exem­plar av struk­tur­bo­ken och bli en av de förs­ta att köpa den när den kom­mer rykande färsk från tryck­eri­et, {encode=“david@stiernholm.com” title=“maila mig nu.”}