En bra start och ett bra slut | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 feb.

En bra start och ett bra slut


Datum: 2011-02-11 11:43

I för­ra månda­gens utgå­va av veck­o­brevet Klart! skrev jag om att tän­ka till och ska­pa sin egen veck­onorm”, det vill säga hur man vill läg­ga upp sin veck­o­rytm med möten, fokuser­at arbete ensam och så vidare.

Jag är alltid nyfiken på att höra hur andra gör och några dagar senare fick jag ett mail från en av mina läsare. Hon skriver:

Här är mina tips:
Månda­gar bör­jar vi alltid med ett internt veck­omöte på avdel­nin­gen. I anslut­ning till det­ta, har jag lagt in en stående Out­look-bokn­ing som består av en halv­tim­ma för genomgång och upp­da­ter­ing av veck­ans att-göra-uppgifter — som jag självk­lart har i EN ENDA att-göra-lista i Outlook.Freda­gar job­bar jag halvda­gar, som jag försök­er hål­la mötes­fria för att kun­na job­ba på dis­tans hemifrån. Även på freda­gar har jag lagt in en stående Out­look-bokn­ing på en halv­tim­ma för att ren­sa mejl och att-göra-uppgifter.På det­ta sätt bör­jar jag arbetsveck­an med att få koll på vad som lig­ger fram­för mig och avs­lu­tar veck­an med att ren­sa och få ord­ning på mejl, uppgifter och tankar. På så vis kan jag (oftast) med gott samvete kop­pla av från ett stim­ulerande men krä­vande jobb när hel­gen kommer.”

Utmärkt, tyck­er jag, hur hon bokat in en bra start och en bra avs­lut­ning på veck­an. Fint ock­så att de fas­ta tider­na är så kor­ta som en halv­tim­ma, så det ändå finns myck­et disponi­bel tid kvar.

Hur läg­ger du upp din vecka?

Välkom­men att kom­mentera nedan!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.