Restid är tänktid | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

31 okt.

Restid är tänktid


Datum: 2010-10-31 23:05

Att fly­ga en hel dag är för mig väldigt skönt. Jag är som i en bub­bla, frånkop­plad från mail, tele­fon och folk. 

I veck­an flög jag till Kanarieöar­na och åter för att föreläsa om struk­tur för dry­ga 50 revisorer. 

När jag är sådär på resande fot, har jag lätt för att tän­ka lån­ga tankar. Med min favorit­pen­na och anteck­n­ings­bok som enda säll­skap under utre­san, tänk­te jag på det här:

 1. Innehål­let i fyra kom­mande föreläsningar
 2. Vad det finns för skö­na platser att job­ba på, t ex de här: 
  • Mitt skö­na kon­tor i Göteborg
  • En hotell-lob­by, då jag stängt av telefonen
  • Ett fik med gott kaffe där sto­lar­na är mjuka
  • Vid OmmWriter med lurar på
  • I sof­fan hemma
 3. Hur jag ska opti­mera sak­er jag vill göra återkom­mande i min pri­vat- och job­b­vardag. Fat­tade beslut om att tes­ta 3 regler för mig själv, nämligen:

  • När jag har en stund över efter att jag stan­nat bilen, ring tele­fon­sam­tal jag helst gör i avskildhet
  • Direkt när mina barn som­nat, spring en vända
  • När jag bor på hotell, ta med mig min pre­amp och mikro­fon (och kanske ock­så ett instru­ment), så jag kan spela in istäl­let för att bli uttråkad
 4. For­mu­leringar­na i den här texten

Allt det­ta hade jag inte gjort en van­lig dag på kon­toret. Tack, Far för flygturen!

P S Att jag ock­så den här gån­gen var frånkop­plad från folk var inte rik­tigt sant, efter­som jag råkade springa på trevli­ga syn­er­giskaper­skan AnnaSara Per­slow strax innan plan­et skulle lyf­ta från Land­vet­ter. Min vara-ifred-bub­bla sprack, men det var bara angenämt.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.