Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

31 okt.

Restid är tänktid


Datum: 2010-10-31 23:05

Att fly­ga en hel dag är för mig väldigt skönt. Jag är som i en bub­bla, frånkop­plad från mail, tele­fon och folk. 

I veck­an flög jag till Kanarieöar­na och åter för att föreläsa om struk­tur för dry­ga 50 revisorer. 

När jag är sådär på resande fot, har jag lätt för att tän­ka lån­ga tankar. Med min favorit­pen­na och anteck­n­ings­bok som enda säll­skap under utre­san, tänk­te jag på det här:

 1. Innehål­let i fyra kom­mande föreläsningar
 2. Vad det finns för skö­na platser att job­ba på, t ex de här: 
  • Mitt skö­na kon­tor i Göteborg
  • En hotell-lob­by, då jag stängt av telefonen
  • Ett fik med gott kaffe där sto­lar­na är mjuka
  • Vid OmmWriter med lurar på
  • I sof­fan hemma
 3. Hur jag ska opti­mera sak­er jag vill göra återkom­mande i min pri­vat- och job­b­vardag. Fat­tade beslut om att tes­ta 3 regler för mig själv, nämligen:

  • När jag har en stund över efter att jag stan­nat bilen, ring tele­fon­sam­tal jag helst gör i avskildhet
  • Direkt när mina barn som­nat, spring en vända
  • När jag bor på hotell, ta med mig min pre­amp och mikro­fon (och kanske ock­så ett instru­ment), så jag kan spela in istäl­let för att bli uttråkad
 4. For­mu­leringar­na i den här texten

Allt det­ta hade jag inte gjort en van­lig dag på kon­toret. Tack, Far för flygturen!

P S Att jag ock­så den här gån­gen var frånkop­plad från folk var inte rik­tigt sant, efter­som jag råkade springa på trevli­ga syn­er­giskaper­skan AnnaSara Per­slow strax innan plan­et skulle lyf­ta från Land­vet­ter. Min vara-ifred-bub­bla sprack, men det var bara angenämt.