Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

31 okt.

Raskt marscherat då du tydligt markerat


Datum: 2012-10-31 11:00

Visst hän­der det att du ham­nar på ett möte och du inte har din lap­top med dig?Även om du bestämt dig för att föra dina mötes­no­teringar direkt i datorn på möte­na, blir du hän­visad till att notera för hand på ett papper.Om du, lik­som jag, före­drar att alltid föra noteringar­na för hand på pap­per, är just pap­pret ditt verk­tyg i alla möten.

Skum­ma och vas­ka tar tid

Efter mötet vill du snabbt kom­ma till skott med det du fått på din lott och du skum­mar igenom dina anteck­ningar för att sam­la ihop det du har att göra.I bäs­ta fall har du noter­at i ett av våra Som smort!-mötesblock, och då behöver du inte alls sam­la ihop att-göra-uppgifter­na, utan de återfinns tydligt och konkret for­muler­ade längst ned på bladet.Men, kanske har du ännu inte skaf­fat ett dylikt block (eller, du har det inte med dig just då), så du får läg­ga en stund på att skum­ma igenom noteringar­na och vas­ka fram de uppgifter du ska gå vidare med.

Min­dre arbete efteråt

Ju snab­bare och enklare det är för dig att sam­la ihop och kom­ma igång med uppgifter­na du fått ans­var för, desto min­dre frus­trerande blir efter­ar­betet efter mötet och desto mer tid får du till att fak­tiskt göra det du ska göra.Skaf­fa dig ett sätt att kon­sekvent mark­era att här är en att-göra-uppgift”, oavsett var du noterar.

Gör så här

 1. Bestäm dig för hur du från och med nu mark­er­ar en att-göra-uppgift i löpande mötesnoteringar.

  Det kan vara: 
  • att du stryk­er över uppgiften med gul överstrykningspenna.
  • att du ringar in uppgiften
  • att du sät­ter uppgiften inom hakparentes
  • att du sät­ter en stjär­na framför
  • att du skriv­er AG:” fram­för, som i Att göra:”

 2. Näs­ta gång du sit­ter på ett möte och tar noteringar, eller näs­ta gång du har ett tele­fon­sam­tal och gör stö­dan­teck­ningar om vad ni kom­mer överens om, mark­era de uppgifter du tar på dig på det sätt du nyss bestämde dig för.

 3. Efter mötet eller när du lagt på luren, behöver du bara leta efter dina mark­eringar och snabbt läg­ga in uppgifter­na där du har dina att-göra-uppgifter.

Snab­bare från ord till handling

Även om du har ont om tid och behöver rusa till näs­ta möte, ser du till att inget fall­er mel­lan sto­lar­na. Du går lättare från ord till konkret handling.

Hur gör du?

Hur gör du för att på ett lättvin­digt sätt notera uppgifter ni i möte kom­mer överens om att du ska göra? Skriv en kom­men­tar och dela med dig!