Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

28 jan.

Rätt prio i CFO World


Datum: 2016-01-28 16:54

CFO World pub­licer­ade nyli­gen en inter­vju med mig med anled­ning av min senaste bok, som helt och hål­let hand­lar om att prioritera.

Jag läg­ger ut tex­ten om hur man skil­jer på bråd­skande och vik­tigt och om var­för värld­sklass” ibland inte är alls tillräckligt.

Du skym­tar artikeln här.