Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 juni

Podd: Klart! nr 674 - Logga det du tackat nej till


Datum: 2024-06-10 08:45
En man med glasögon, klädd i en jeansskjorta, är intensivt fokuserad på att skriva vid ett skrivbord i ett välbelyst rum.

Ska du tac­ka ja eller nej till frå­gan du fick? Ibland är det inte lätt att veta.

I säsongens näst sista avs­nitt av Klart! - nr 674 — berät­tar jag om en sak du kan göra för att fat­ta rätt beslut lättare.

Har du gjort något lik­nande för att råda bot på att du tack­at ja till för myck­et? Berät­ta om hur du gjort i ett mejl till mig. Vi är till­sam­mans i den här erfaren­heten och sådant är värde­fullt att dela med andra.


Lyssna på avs­nit­tet av Kreativ AI, där jag berät­tar hur jag använ­der AI för att hin­na pos­ta, blog­ga, pod­da, skri­va, föreläsa och annat under veck­ans knap­pa arbetstimmar.


Läser du hellre än lyssnar?

En affärsman som står på en perrong och tittar på sin telefon.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet