Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 maj

Jag intervjuas om content-skapande i podden Kreativ AI


Datum: 2024-05-30 16:19
En hand håller i en smartphone som visar en podcast med David Stiernholm mot en bakgrund av grönska.

Den här tiden i värld­shis­to­rien är en dröm att uppl­e­va för en som jag som tyck­er om att få sak­er gjort med så lite ansträngn­ing som möjligt. AI kan snart göra allt vi vill slip­pa göra själva!

Hur nyt­t­jar jag AI?

Anders Dahlberg (från strate­gikon­sult­byrån Jul­ley) och Niklas Axhede (från kom­mu­nika­tions­byrån Fredag) bjöd in mig till sin trevli­ga podd för att pra­ta AI och jag fick dela med mig av hur jag använ­der AI och annan slags automa­tis­er­ing för att hin­na pos­ta, blog­ga, veck­o­brevs­kic­ka, pod­da, föreläsa och annat under veck­ans knap­pa arbetstimmar.‌

För mig var det särskilt kul och intres­sant att få höra deras byråper­spek­tiv på den con­tent-ska­par-sit­u­a­tion så mån­ga av oss lever i var­je dag. Jag lärde mig nytt!

Här berät­tar jag

Lyssna om du vill — och berät­ta för mig om de smar­ta automa­tis­er­ingslös­ningar du använ­der som du kom­mer att tän­ka på när du hör mig berät­ta om mina!


Jag visar dig hur det går till

En man i kostym står med utsträckta armar mot en bakgrund av livliga, exploderande färger.

Vill du se mer konkret hur jag använder AI för att underlätta mitt jobb varje dag - och hur du kan göra det också? 

Boka min föreläsning AI i din arbetsdag - Spara tid, bli effektivare och minska stressen till ert nästa möte!

Jag vill ha en offert, tack!