Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 feb.

Podd: Klart! nr 659 - Småprata med ditt kalkylblad


Datum: 2024-02-19 08:45
En man analyserar intensivt data på flera datorskärmar fyllda med kalkylblad.

Du har fått ett Excel-ark med mängder av data att analy­sera. Hur ska du ta dig an det?

Veck­ans avs­nitt av Klart! — nr 659 — hand­lar om hur du med en AI:s hjälp snabbt och lätt kan få svar på det du annars skulle behö­va skri­va form­ler för.

Har ock­så du tes­tat kalkyl­blad­s­analysfunk­tion­er­na i någon AI-tjänst? Vad gjorde du för erfaren­heter? Berät­ta för mig! Jag är nyfiken och vän­tar på ditt mejl.


Vill du, kan du läsa sådant här istället!

Medelålders japansk kvinna sitter på ett mysigt kafé i Ikebukuro i Tokyo och läser på sin laptop. Hon bär glasögon.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet