Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 feb.

Intervju i podden Under Your Skin


Datum: 2024-02-19 09:10
En person håller en smartphone som visar ett podcastavsnitt med titeln "Under Your Skin".

Jag gäs­tade hud­vårdsvarumär­ket Under Your Skins grun­dare Lovisa Hahns podd Under Your Skin och berät­tade om vad jag gör när jag kän­ner att det bara är för mycket”.

Det involver­ar ett A3-block och en pen­na jag tyck­er särskilt myck­et om. Med hjälp av de båda kom­mer jag till klarhet.

Inte bara strate­gi mot överväldigande

Utöver det talade Lovisa och jag om hur jag läg­ger upp mina veck­or, vad som är den gemen­sam­ma nämnaren för män­niskor som trivs med vad de gör och om det finns någon kop­pling mel­lan stresshanter­ing, med­i­ta­tion och struk­tur — och myck­et mer.

Lyssna!

Du lyssnar på avs­nit­tet här: 

… eller på Spo­ti­fy, på Apple Pod­casts eller på annat ställe där pod­dar finns.


Vill du prata struktur med mig?

Närbild på en glittrande guldig mikrofon mot en suddig röd och blå bakgrund.

Jag tycker om att prata om struktur i andras poddar, för då får jag alltid nya frågor som ger mig andra perspektiv på strukturämnet.

Så har det varit när jag gästat Framgångspodden, Loungepodden, Berätta alltid det här och många andra.

Vill du att jag ska gästa din podd? Fråga, så pratar vi om det!

Jag vill bjuda in dig till min podd