Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 jan.

Podd: Klart! nr 653 - Hitta mötestid smärtfritt i nya Outlook


Datum: 2024-01-08 08:45
En person använder en laptop som visar en detalj av Outlook med en knapp med texten "Schemaläggningsomröstning" och underrubriken "Hitta tid".

Varmt välkom­men till ett nytt år och det förs­ta avs­nit­tet av Klart! för säsongen (och det 653:e sedan starten).

Idag hand­lar det om en ny funk­tion i Out­look som jag tyck­er att alla bor­de testa.

I avs­nit­tet näm­n­er jag att du kan göra en egen mötestidom­röst­ning i Google Forms och Doo­dle. Och, såk­lart, schemaläg­gn­ings­funk­tio­nen i Out­look som avs­nit­tet hand­lar om.

Har du tes­tat schemaläg­gn­ing­som­röst­nin­gen? Vad tyck­te du? Skriv till mig och berät­ta. Jag vill veta.

För­resten, så här i bör­jan av året — är det något du hop­pas att jag ska dela med mig av tips på här i Klart!? Berät­ta det för mig, så ökar chansen att det slår in!


Vad skulle du vil­ja lära dig om att använ­da AI prak­tiskt i ditt jobb? Jag är nyfiken på att höra!


Mina tips kan du få som text istället

Ung, kostymklädd man läser på sin telefon under det att han köar för att boarda ett plan. Han bär mellanblå kavaj och mörkare blå slips (och en ryggsäck, vad det verkar).

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet