Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 dec.

Podd: Klart! nr 651 - Skapa en arbetsveckoslutrutin


Datum: 2023-12-11 08:45
En affärsman i kostym med portfölj går nedför trappan utanför en modern byggnad.

Att ha en mor­gonrutin är en sak, men hur gör du för att tydligt ta helg?

Veck­ans avs­nitt av Klart! — nr 651 — hand­lar om hur du bäst stänger om job­bet på fredag.

Har du redan en arbetsveck­oslutrutin? Hur ser den ut? Har du lust att berät­ta för mig blir jag glad, för jag sam­lar på struk­turens detaljer. 


Ge dina medar­betare konkre­ta verk­tyg för att få kon­troll över den egna arbetssituationen.

Boka en föreläs­ning med mig om hur vi alla kan ska­pa bät­tre struk­tur i job­bet till er kick­off i januari.

Mejla mig direkt, så skickar jag dig en offert blixtsnabbt!


Får du Klart! till din mejl?

En man åker tåg och läser på sin telefon under det att han smuttar på sitt ta-med-kaffe.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet