Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 nov.

Podd: Klart! nr 647 - Hur kortsiktiga kickar kan gynna ditt långsiktiga arbete


Datum: 2023-11-13 08:45
En hand väljer ett glatt ansikte bland en uppsättning runda kort med olika ansiktsuttryck.

Vet du om att det inte behöver vara en mot­sät­tning mel­lan kort­sik­ti­ga belöningar och långsik­tig måluppfyllnad?

Veck­ans avs­nitt av Klart! — nr 647 — hand­lar om en färsk metas­tudie om vad du kan göra för att lättare pri­or­it­era som du sedan kom­mer att vara tack­sam för.

Vad har du kop­plat för omedel­bara belöningar till ditt långsik­ti­ga arbete? Skriv till mig och ge mig exem­pel, för jag är nyfiken. 


I bör­jan av avs­nit­tet näm­n­er jag att du kan ord­na ett blixtsnabbt sätt att pra­ta in vad ni kom överens om i ett sam­tal så att du får det doku­menter­at i text. Hur? Jag lär dig i min quick-fix-kurs Fån­ga Fort!.Ung man i grön keps sitter på en hög klippa och arbetar på en laptop - som man gör.

Trivs du bättre med att läsa än att lyssna?

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet