Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 nov.

Podd: Klart! nr 647 - Hur kortsiktiga kickar kan gynna ditt långsiktiga arbete


Datum: 2023-11-13 08:45
En hand väljer ett glatt ansikte bland en uppsättning runda kort med olika ansiktsuttryck.

Vet du om att det inte behöver vara en mot­sät­tning mel­lan kort­sik­ti­ga belöningar och långsik­tig måluppfyllnad?

Veck­ans avs­nitt av Klart! — nr 647 — hand­lar om en färsk metas­tudie om vad du kan göra för att lättare pri­or­it­era som du sedan kom­mer att vara tack­sam för.

Vad har du kop­plat för omedel­bara belöningar till ditt långsik­ti­ga arbete? Skriv till mig och ge mig exem­pel, för jag är nyfiken. 


I bör­jan av avs­nit­tet näm­n­er jag att du kan ord­na ett blixtsnabbt sätt att pra­ta in vad ni kom överens om i ett sam­tal så att du får det doku­menter­at i text. Hur? Jag lär dig i min quick-fix-kurs Fån­ga Fort!.Trivs du bättre med att läsa än att lyssna?

Ung man i grön keps sitter på en hög klippa och arbetar på en laptop - som man gör.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet