Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

06 nov.

Podd: Klart! nr 646 - Dubbelbatcha mejlen


Datum: 2023-11-06 08:45
Olikfärgade kuvert flyter i en bäck i soligt väder.

Det är effek­tivt att läsa mejl i batch, det vet du säk­ert. Men, har du tänkt på att du kan batcha i en dimen­sion till, samtidigt?

I avs­nitt 646 av Klart! idag delar jag med mig av ett sin­nrikt knep för att hantera mejl ännu fort­are som jag fått från en läsare.

Använ­der du ock­så kat­e­gori­er­na i mejlen så som Karoli­na gör? Om så, har du lust att berät­ta för mig vad några kat­e­gori­er kan vara? Jag är nyfiken. Du når mig som van­ligt på david@​stiernholm.​com. Ditt mejl kom­mer i min mejl­box att kat­e­goris­eras som ett extra kärt mejl med hög pri­or­itet, såklart!

Det­ta är för­resten stu­di­en jag näm­n­er inledningsvis.


Och du, anmäl dig till min öpp­na halvdags struk­turkurs i Stock­holm den 7 december.


Skulle du hellre läsa?

Ung affärskvinna står i kön för att boarda ett flyg under det att hon läser på sin telefon. Det är morgon och solen skiner in genom terminalens fönster.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet