Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 okt.

Podd: Klart! nr 644 - Rätta skrivfel automatiskt


Datum: 2023-10-23 08:45
Två händer rättar skrivfel på ett vitt korrektur med röd tuschpenna. Solen strålar in ovanifrån. Bredvid arket ligger en skrivplatta.

Visst är det tröt­tande att behö­va radera och kor­rig­era så fort du skriv­er lite fel på datorn?

Det är som att skri­va i motvind, tyck­er jag!

Avs­nitt nr 644 av Klart! hand­lar om hur du istäl­let kan hål­la uppe farten när du skriver.

Autoko­r­riger­ings­funk­tio­nen är en gam­mal trotjänare som bor­de få en återkomst (åtmin­stone tills någon AI skriv­er det du tänker åt dig, helt kor­rekt). Har du någon annan favorit­funk­tion du tyck­er att fler bor­de påmin­nas om? Skriv till mig och upp­mana mig att upp­märk­sam­ma den i en kom­mande utgåva.


Inled­ningsvis näm­n­er jag min öpp­na halvdagskurs i Malmö den 23 novem­ber. Anmäl dig till den


Gråhårig medelålders man i vit t-shirt läser på en laptop som står på en köksbänk. I högra handen håller han en grön mugg.

Läser du hellre?

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet