Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 okt.

Podd: Klart! nr 644 - Rätta skrivfel automatiskt


Datum: 2023-10-23 08:45
Två händer rättar skrivfel på ett vitt korrektur med röd tuschpenna. Solen strålar in ovanifrån. Bredvid arket ligger en skrivplatta.

Visst är det tröt­tande att behö­va radera och kor­rig­era så fort du skriv­er lite fel på datorn?

Det är som att skri­va i motvind, tyck­er jag!

Avs­nitt nr 644 av Klart! hand­lar om hur du istäl­let kan hål­la uppe farten när du skriver.

Autoko­r­riger­ings­funk­tio­nen är en gam­mal trotjänare som bor­de få en återkomst (åtmin­stone tills någon AI skriv­er det du tänker åt dig, helt kor­rekt). Har du någon annan favorit­funk­tion du tyck­er att fler bor­de påmin­nas om? Skriv till mig och upp­mana mig att upp­märk­sam­ma den i en kom­mande utgåva.


Inled­ningsvis näm­n­er jag min öpp­na halvdagskurs i Malmö den 23 novem­ber. Anmäl dig till den


Läser du hellre?

Gråhårig medelålders man i vit t-shirt läser på en laptop som står på en köksbänk. I högra handen håller han en grön mugg.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet