Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

25 sep.

Podd: Klart! nr 640 - Bestäm vad som inte måste göras nu


Datum: 2023-09-25 08:45
En skeppsmodell i trä står i en vitmålad fönstersmyg med utsikt över takåsarna i centrala Göteborg.

Allt som finns att göra är något annat än allt som måste göras nu.

I veck­ans avs­nitt av Klart! — nr 640 — får du veta hur en gam­mal far­tygsmod­ell lät­tade min tun­ga arbets­bör­da (och hur du kan få sam­ma effekt).

Vad har du för knep för att lät­ta arbets­bör­dan när den är för tung? Skriv till mig och berät­ta. Såk­lart är den­na aspekt av struk­turen något som rör de fles­ta jag hjälper, så jag lyssnar gär­na på dig berät­ta vad som funger­ar för dig.


Men du, funger­ar verk­li­gen time man­age­ment? (Video)


Läsa går också bra

En ung manlig kontorsarbetare sitter vid fönstret på ett kontor och läser ett veckobrev på sin laptop. Han tittar saligt uppåt, utåt.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet