Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 dec.

Podd: Klart! nr 610 - Så räddar du helgen nästa gång


Datum: 2022-12-05 08:45
Skägg- och glasögonprydd ung man i kraglös, blårandig, vit skjorta tar sig för pannan då han ser ett SMS han fått i mobilen; allt mot klargul bakgrund.

Trots att du viker fredag efter­mid­dag för att få job­ba med något långsik­tigt som du fått för­sa­ka, kan det dyka upp något akut som du behöver ägna dyr­bara hel­gtim­mar åt ändå.

I det­ta avs­nitt, nr 610, föres­lår jag vad du konkret kan göra när just det händer.

Hur hade du gjort om du råkade ut för min föreläs­nings­delt­a­gares sit­u­a­tion? Skriv till mig och berät­ta. Jag vill veta!


Såhär tyck­te KGK Motor om min struk­tur­föreläs­ning för dem.


Du kunde ha läst det här avsnittet istället

Brunbränd kvinna i benvit skjorta över en något ljusare t-shirt tittar på sin iPhone som hon håller i vänsterhanden.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet