Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 sep.

Stoppar strukturen kreativiteten?


Datum: 2022-09-23 13:56

Kan man verk­li­gen vara kreativ om man ska arbe­ta strukturerat?”

Det får jag frå­gor om ibland.

För­ra veck­ans inspel­ning med Framgångsakademin illus­tr­erar bra hur jag ser på saken:

Och, hur ser du på det hela? Är struk­tur och kreativitet vän­ner eller fien­der? Berät­ta!

Vad blev det, då?

Resul­tatet av inspel­nin­gen — online-kursen om struk­tur på job­bet — får du se hos Framgångsakademin i oktober!

Håll utkik här eller ännu säkrare i mitt veck­o­brev, så mis­sar du ingenting.