Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

09 maj

Podd: Klart! nr 589 - Skriv ut det viktiga du har att läsa, så förstår du bättre


Datum: 2022-05-09 08:45
En kvinnas hand som trycker på en knapp på en skrivare i motljus

Till­hör du dem som då och då skriv­er ut något dig­i­talt som du har att läsa, för att istäl­let läsa det på papper?

Kanske skäms du för det en smula? 

Det behöver du inte göra. En täm­li­gen färsk japan­sk studie pekar på att det kan vara högst berät­ti­gat. Den finner dessu­tom stöd i en meta­analys av sjut­ton ytterli­gare studier.

I det­ta avs­nitt, nr 589, red­er jag ut hur det lig­ger till.

Vad är typiska tex­ter som du helst läs­er på pap­per? Skriv till mig och berät­ta, för jag är nyfiken.

Klart! finns ock­så som veck­o­brev. Läs­er du hellre än lyssnar (eller både ock!), anmäl dig allde­les gratis till veckobrevet.