Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 apr.

Snart är det midsommar!


Datum: 2022-04-19 09:05

Välkom­men till­ba­ka efter påskhel­gen och ledigheten! 

Är det inte så att nu sät­ter en väldigt inten­siv peri­od igång då allt ska hän­da innan mid­som­mar (för under som­maren är alltid några av kol­le­gor­na bor­ta, så då kan man inte göra nå’t till­sam­mans)? Att ett par veck­or är kortare än andra på grund av Kristi him­mels­färds­dag och nation­aldag gör att tiden blir ännu mer knapp.

Åtmin­stone upplever jag det så. Under dessa vår­må­nad­er är mitt föreläs­ningss­chema täm­li­gen trångt. Men, det finns vis­sa luck­or, så om du och dina kol­le­gor vill få struk­turhjälp av mig i form av en föreläs­ning eller kurs före som­maren är det möjligt. 

Eller, vill du redan innan mid­som­mar göra klart allt inför höst­kick­of­fen — till exem­pel boka en föreläsare som ger er konkre­ta knep på ett lättsamt sätt (moi, alltså)?

Oavsett vilket (eller båda), kon­tak­ta mig nu så ska jag ge dig ett utförligt och tydligt förslag bums.