Snart är det midsommar! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 apr.

Snart är det midsommar!


Datum: 2022-04-19 09:05

Välkom­men till­ba­ka efter påskhel­gen och ledigheten! 

Är det inte så att nu sät­ter en väldigt inten­siv peri­od igång då allt ska hän­da innan mid­som­mar (för under som­maren är alltid några av kol­le­gor­na bor­ta, så då kan man inte göra nå’t till­sam­mans)? Att ett par veck­or är kortare än andra på grund av Kristi him­mels­färds­dag och nation­aldag gör att tiden blir ännu mer knapp.

Åtmin­stone upplever jag det så. Under dessa vår­må­nad­er är mitt föreläs­ningss­chema täm­li­gen trångt. Men, det finns vis­sa luck­or, så om du och dina kol­le­gor vill få struk­turhjälp av mig i form av en föreläs­ning eller kurs före som­maren är det möjligt. 

Eller, vill du redan innan mid­som­mar göra klart allt inför höst­kick­of­fen — till exem­pel boka en föreläsare som ger er konkre­ta knep på ett lättsamt sätt (moi, alltså)?

Oavsett vilket (eller båda), kon­tak­ta mig nu så ska jag ge dig ett utförligt och tydligt förslag bums.


 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.