Papperskorg med ångermånad | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

26 maj

Papperskorg med ångermånad


Datum: 2010-05-26 10:46

Att pap­per och doku­ment som är skräp ska slän­gas och sådant som är bra-att-ha-mate­r­i­al ska sparas, det låter självklart. 

Men, då och då är det inte fullt så enkelt. Ibland har vi några mötes­no­teringar, några kvit­ton eller några anteck­ningar som vi för­mod­li­gen kan slän­ga, men vi är inte helt säkra. Det är osan­no­likt, men det kan hän­da att vi ändå behöver dem den när­maste tiden och då vore det fint att ha dem kvar.

Vi behöver en pap­per­sko­rg med ångermånad.

Gör så här

 1. Skaf­fa dig två snyg­ga, stapel­bara lådor i t ex halv­trans­par­ent plast. De behöver vara stapel­bara på varan­dra och inte bara i varan­dra. Kanske behöver du ett lock emel­lan lådor­na för att den ena ska kun­na stå på den andra. 
 2. Du hit­tar dem säk­ert på IKEA, Muji, Gran­it eller i en lik­nande affär.
 3. Ställ den ena lådan ovan­på den andra.
 4. Släng dina för­mod­li­gen skräp”-papper i den övre lådan, när du har sådana att slänga.
 5. När den övre lådan är full, ställ den under­st och fly­t­ta sedan upp den undre, tom­ma lådan så den står överst.
 6. Fort­sätt att halvs­län­ga” pap­per i den övre lådan.
 7. När ock­så den övre lådan är full, töm den undre lådan; d v s släng pap­pren på riktigt. 
 8. Sätt den (övre) ful­la lådan under­st och den tom­ma överst och fort­sätt halvs­läng”, o s v.

På så vis blir du av med för­mod­li­gen skräp”-papprena sam­tidigt som du har dem kvar ett tag, för säk­er­hets skull. Hur länge de finns kvar, beror på hur myck­et du halvs­länger”.

Dig­i­ta­la doku­ment i limbo

Gör motsvarande ock­så för dina dig­i­ta­la dokument:

 1. Ska­pa en ny mapp och döp den till För­mod­li­gen skräp”, Kom­posten”, Vin­den” eller något smart som pas­sar dig.
 2. I map­pen, ska­pa ock­så två andra map­par, t ex Ett” och Två”.
 3. Stu­va undan de fil­er du vill slän­ga med ånger­må­nad i map­pen Ett”.
 4. Lägg upp en återkom­mande uppgift i din att-göra-lista som innebär att du en gång per månad rader­ar fil­er­na i map­pen Två” och fly­t­tar fil­er­na i map­pen Ett” till map­pen Två”.

Nu hänger allt­så de för­mod­li­gen släng­bara fil­er­na i lim­bo en månad innan de försvin­ner för gott. Hängslen och livrem var orden.

Hur gör du?

Vad har du för knep för att se till att du bara har det mate­r­i­al du behöver, varken mer eller mindre? 

Välkom­men att läm­na en kom­men­tar nedan!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.