Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 juni

På semester till mitten av augusti


Datum: 2012-06-29 16:30

Efter en inten­siv vår med bok­släpp och föreläs­ningsre­sor kors och tvärs över Sverige och Norge har jag nu tag­it en lång semes­ter. Jag är inte i tjänst igen för­rän månda­gen den 13 augusti.

Men, en verk­samhet som min tar inte helt paus under sju veck­or bara sådär. Mailar du mig med för­frå­gan om föreläs­ning, kurs eller enmans-ses­sion­er är det klart att jag svarar dig, dock troli­gen med ett par dagars för­dröjn­ing. Är du just nu i färd med att plan­era höstens kon­fer­ens, ser du här lätt vil­ka datum jag är bokn­ings­bar.

Köper du en bok eller något annat ur struk­tur­shopen, expe­dier­ar min assis­tent Rebec­ka Tuma det, efter­som hon arbe­tar hela som­maren. Det du beställer, kommer.

Som­mar­blog­gare

Här på Struk­tur­bloggen kom­mer det fort­sät­ta hän­da sak­er, även om jag är bor­ta. Jag är myck­et glad att årets som­mar­blog­gare vill dela med sig av sina tankar och erfaren­heter kring struk­tur. Var­je ons­dag kom­mer ett nytt inlägg från någon av dem.

Vad ska du göra i som­mar, då?”

För egen del kom­mer semes­tern för mig och min familj att hand­la om Rosla­gen, bad, trädgård, utfly­k­ter, västkusten, väx­thus, long­board, pys­sel, Provence, vän­ner, vin, skön­lit­ter­atur och reflek­tion. Unge­fär så. 

Är du nyfiken på hur allt det där ser ut under som­maren, följ mig på Insta­gram, där jag het­er “@stiernholm”. Det är där jag håller hus mest när det gäller sociala medi­er just nu.

Så, kära struk­turvän­ner — låt oss nju­ta av som­maren, oavsett väder. 

Väl mött i höst!