På semester till mitten av augusti | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 juni

På semester till mitten av augusti


Datum: 2012-06-29 16:30

Efter en inten­siv vår med bok­släpp och föreläs­ningsre­sor kors och tvärs över Sverige och Norge har jag nu tag­it en lång semes­ter. Jag är inte i tjänst igen för­rän månda­gen den 13 augusti.

Men, en verk­samhet som min tar inte helt paus under sju veck­or bara sådär. Mailar du mig med för­frå­gan om föreläs­ning, kurs eller enmans-ses­sion­er är det klart att jag svarar dig, dock troli­gen med ett par dagars för­dröjn­ing. Är du just nu i färd med att plan­era höstens kon­fer­ens, ser du här lätt vil­ka datum jag är bokn­ings­bar.

Köper du en bok eller något annat ur struk­tur­shopen, expe­dier­ar min assis­tent Rebec­ka Tuma det, efter­som hon arbe­tar hela som­maren. Det du beställer, kommer.

Som­mar­blog­gare

Här på Struk­tur­bloggen kom­mer det fort­sät­ta hän­da sak­er, även om jag är bor­ta. Jag är myck­et glad att årets som­mar­blog­gare vill dela med sig av sina tankar och erfaren­heter kring struk­tur. Var­je ons­dag kom­mer ett nytt inlägg från någon av dem.

Vad ska du göra i som­mar, då?”

För egen del kom­mer semes­tern för mig och min familj att hand­la om Rosla­gen, bad, trädgård, utfly­k­ter, västkusten, väx­thus, long­board, pys­sel, Provence, vän­ner, vin, skön­lit­ter­atur och reflek­tion. Unge­fär så. 

Är du nyfiken på hur allt det där ser ut under som­maren, följ mig på Insta­gram, där jag het­er “@stiernholm”. Det är där jag håller hus mest när det gäller sociala medi­er just nu.

Så, kära struk­turvän­ner — låt oss nju­ta av som­maren, oavsett väder. 

Väl mött i höst!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.