Ovärderligt | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Ovärderligt


Datum: 2011-06-20 13:13

Det vankas som­marledighet för mig. Från och med idag tar mitt veck­o­brev Klart! åtta veck­o­rs semes­ter och även här på Struk­tur­bloggen kom­mer aktiviteten att gå ner drama­tiskt. (Bilden till höger utgör för­resten min utsikt just nu, på Marstrands Havshotell i vän­tan på att föreläsa.)

Jag fick idag ett sådant där mail jag får ibland; ett som ger mig ett större per­spek­tiv på det jag arbe­tar med. 

Jag tyck­er om att mäta och föl­ja upp hur det går för min verk­samhet. Jag räk­nar hur mån­ga prenu­mer­an­ter jag har på veck­o­brevet, hur mån­ga sid­vis­ningar jag har på siten, hur vi lig­ger till gen­te­mot målen när det gäller omsät­tning och resul­tat för året, och en del sak­er till. Med han­den på hjär­tat kan jag under­stun­dom bli litet väl fix­er­ad vid nyckeltalen.

Men, så får jag ett mail, som innehåller fras­er som dina tips och idéer är bok­stavli­gen en räddning i min till­varo”, veck­ans tips var pré­cis vad jag behövde idag”, ”[jag har för­bät­trat min vardagsstruk­tur] och jag kän­ner mig lite som en ny män­niska; gladare och med mer ener­gi” eller när man vak­nar med halv panik och ser framåt över en kaosar­tad vec­ka, så kom­mer ett litet mail med just de rät­ta klo­ka orden”.

Får jag ett sådant mail då och då, om så bara någon gång i halvåret, är all min skrivtid värd besväret.

Så, tack ni som hör av er till mig och berät­tar vad mitt arbete gör för skill­nad för er. 

Det är för mig ovärderligt.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.