Ordning och reda hemmavid? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 mars

Ordning och reda hemmavid?


Datum: 2016-03-15 20:08

Allt­so­mof­tast kom­mer en delt­a­gare fram till mig i en föreläs­ningspaus och säger Det här med struk­tur på job­bet är ju top­pen. Kan du ock­så kom­ma hem till mig och struk­tur­era upp mitt hem?”.

Jag förstår att frå­gan är ställd halvt på skämt, men nog finns där ett korn av all­var ock­så. Likväl som god struk­tur under­lät­tar våra arbets­da­gar, skänker god ord­ning och struk­tur ock­så en fin smidighet till vårt pri­vatliv och vårt hem.

Även om jag pri­vat är en fan­tast på att opti­mera och för­fi­na hur vi har det hem­ma, är det inte alls något jag arbe­tar med. När jag pratar om struk­tur i mina föreläs­ningar och kurs­er, har jag helt och hål­let arbetsfokus.

Men, såk­lart finns det de som istäl­let ägnar sig åt hemord­ning. Pauli­na Dra­gan­ja kallar sig För­var­ings­drot­tnin­gen” och har en blogg jag varmt kan rek­om­mendera. Ett par gånger i veck­an delar hon med sig av tips på hur vi får bät­tre ord­ning i våra hem. Det hand­lar om skor, om garder­ober, om hemelek­tron­ik, om smy­ck­esför­var­ing, om tvättsor­ter­ing, om garaget och om andra aspek­ter av hem­struk­tur så mån­ga av oss vill förbättra.

Så, när det gäller ord­ning i hem­met är jag inte den rätte att svara, men Pauli­na är det.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.