Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 juni

Seminarium på onsdag: "Få människor att fungera i arbete"


Datum: 2010-06-10 18:32

Nu på ons­dag den 16 juni arranger­ar Fal­ck Health­care i samar­bete med Comwell och chef­s­nätver­ket Close en kväll med föreläs­ningar av mig, Chris­ter Ols­son (Utveck­lingspoolen) och Ingela Broberg (Comwell) under rubriken Få män­niskor att fungera i arbete”.

Föreläs­ningskvällen äger rum mel­lan kl 16:30 och 21:00, på Comwell Aspenäs i Lerum.

Just nu har vi ett fåtal platser kvar, vil­ka jag gär­na vill erb­ju­da mina läsare av Struk­tur­bloggen och av struk­tur­tips­brevet Klart!.

Du deltar kostnadsfritt.

Läs mer om föreläs­ningar­na och hur du anmäler dig här.

Välkom­men!