Seminarium på onsdag: "Få människor att fungera i… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 juni

Seminarium på onsdag: "Få människor att fungera i arbete"


Datum: 2010-06-10 18:32

Nu på ons­dag den 16 juni arranger­ar Fal­ck Health­care i samar­bete med Comwell och chef­s­nätver­ket Close en kväll med föreläs­ningar av mig, Chris­ter Ols­son (Utveck­lingspoolen) och Ingela Broberg (Comwell) under rubriken Få män­niskor att fungera i arbete”.

Föreläs­ningskvällen äger rum mel­lan kl 16:30 och 21:00, på Comwell Aspenäs i Lerum.

Just nu har vi ett fåtal platser kvar, vil­ka jag gär­na vill erb­ju­da mina läsare av Struk­tur­bloggen och av struk­tur­tips­brevet Klart!.

Du deltar kostnadsfritt.

Läs mer om föreläs­ningar­na och hur du anmäler dig här.

Välkom­men!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.