Öppen kurs i personlig effektivitet i Göteborg | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 apr.

Öppen kurs i personlig effektivitet i Göteborg


Datum: 2011-04-01 15:39

Den 10 maj arranger­ar Lära för livet en öppen kurs i per­son­lig effek­tivitet med mig här i Göteborg.

Kursen är för dig som vill ha mer tid till det som är vik­tigt för dig och för din verk­samhet. Vill du mer än idag kän­na att du kan ha ryggen fri när du går hem för dagen och vill du kun­na fokusera på rätt uppgift i rätt tid, kom­mer du i kursen få mån­ga konkre­ta verk­tyg och metoder som du direkt kan använ­da till­ba­ka på job­bet i vardagen.

Du får lära dig hur du lättare håller koll på allt du har att göra utan att behö­va ha det i huvudet eller spri­da allt på mån­ga oli­ka lis­tor, lap­par och appar. Vi går igenom prak­tiska verk­tyg som hjälper dig pri­or­it­era på kort sikt såväl som över tid.

Teo­ri­avs­nitt var­vas med övningar på egen hand och det finns gott om utrymme att belysa just dina frågeställ­ningar. I slutet av kursen, ska­par du din egen han­dlings­plan för att etablera en bät­tre struk­tur och ett effek­ti­vare arbetssätt i vardagen.

Vad blir då resul­tatet? Ja, så här skrev en tidi­gare kurs­delt­a­gare för några veck­or sedan.

Upp­dat­er­at: Det har gått en tid sedan den här kursen. På huvudsi­dan för våra kurs­er i per­son­lig effek­tivitet får du aktuell infor­ma­tion om vad vi erbjuder.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.